Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Książka teleadresowa

Nr pokoju   Nr telefonu

32

Dyrektor PUP

134608900

32

Obsługa sekretariatu

134608900

38

Kierownik Działu i Instrumentów Rynku Pracy, roboty publiczne

134608909

33

Współpraca z pracodawcami, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: I,L,N,R

134608901

33

Współpraca z pracodawcami, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: F,P,S,Ś,T,U,W,Y

134608902

35

Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: B,C,D,E,G,M

134608903

19

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie środowiska pracy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: A,Ż

134608905

19

Prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne

134608906

20

Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: Ć,Ł

134608925

31

Staże

134608907

31

Koordynacja zadań w ramach środków EFS, refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składki ZUS dla osób do 30 roku życia, Bon na zasiedlenie

134608908

27

Doradca zawodowy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: O,K

134608911

26

Szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dodatek aktywizacyjny, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: H,J,Z,Ź

134608912

29

Kierownik Działu, Główny Księgowy

134608913

28

Obsługa Funduszu Pracy

134608914

28

Ubezpieczenia społeczne

134608915

40

Kierownik Referatu Kadr i Administracji

134608919

34

Samodzielne stanowisko ds. rejestracji

134608917

37

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji i świadczeń

134608920

39

Samodzielne stanowisko ds. informatyczno - statystycznych

134608921

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę