Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Książka teleadresowa

32

Dyrektor PUP

134608900

32

Obsługa sekretariatu

134608900

38

Kierownik Działu i Instrumentów Rynku Pracy, roboty publiczne

134608909

33

Współpraca z pracodawcami, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: I,L,N,R

134608901

33

Współpraca z pracodawcami, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: F,P,S,Ś,T,U,W,Y

134608902

19

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie środowiska pracy

134608905

19

Prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne

134608906

31

Staże

134608907

31

Koordynacja zadań w ramach środków EFS, refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składki ZUS dla osób do 30 roku życia

134608908

27

Doradca zawodowy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: O,K, Bon na zasiedlenie

134608911

26

Szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dodatek aktywizacyjny, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: H, J, Z, Ź

134608912

35 Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: A, B, C, Ć, D, E, G, Ł, M, Ż 134608903

34

Dodatek aktywizacyjny

134608914

   

29

Kierownik Działu, Główny Księgowy

134608913

28

Obsługa Funduszu Pracy

134608915

28

Ubezpieczenia społeczne

134608915

40

Kierownik Referatu Kadr i Administracji

134608919

34

Samodzielne stanowisko ds. rejestracji

134608917

37

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji i świadczeń

134608920

39

Samodzielne stanowisko ds. informatyczno - statystycznych

134608921

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę