Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Program adresowany jest do osób w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego...

 • Umorzenie mikropożyczek

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż z godnie z art. 15 zzd ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

 • Dodatek solidarnościowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1068):

 • Nabór wniosków na staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż dysponuje środkami z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, w związku z tym przyjmuje wnioski na staż dla osób bezrobotnych. Wnioski będą przyjmowane od dnia 10.07.2020 r. do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadań.

 • Nabór na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej...

 • Nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych, o której mowa w art. 15zzda ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o...

 • Awaria

  W związku z awarią centrali telefonicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych i niemożliwością kontaktu telefonicznego z sekretariatem, bardzo prosimy o kontakt poprzez pocztę email lub bezpośredni kontakt z wydziałami urzędu. Z góry przepraszamy za utrudnienia.

 • Wypłaty zasiłku, stypendium dla bezrobotnych

  Wypłaty świadczeń odbywają się w siedzibie Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy BEŁSKA 12 w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć dowód osobisty.

 • Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo dla mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego

  Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Bieszczadzki, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje. Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi...

 • Umorzenie mikropożyczek

  Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od dnia 24 czerwca 2020 roku mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczki na pokrycie bieżących potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej nie będą...

 • Wykaz form wsparcia

  Wykaz pracodawców i osób z którymi zawarto umowy według form wsparcia w okresie: od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

 • Warunki przekraczania granic państw członkowskich UE

  Informujemy, że w czerwcu 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową nt. warunków przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Adres strony: https://reopen.europa.eu/pl Obsługa polega na tym, że wybiera się z listy kraj UE, do którego planuje się pojechać i uzyskuje się informacje nt. ograniczeń m.in. w...

 • Nabór na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadków obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzc ustawy COVID-19). Nabór wniosków trwa od...

 • Nabór na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzb ustawy COVID-19). Nabór wniosków trwa od 24.06.2020...

 • Nabór na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na...

Wyświetlanie 1 - 15 z 43 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę