Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Nagłówek

Aktualności

Informacja

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych masz możliwość podjęcia pracy zmianowej w firmie CENTURION-R Sp. z o.o. w Sanoku. Jest to praca na stanowisku Pracownik produkcji drzewnej polegająca na wykonywaniu prac ręcznych przy produkcji drzwi. Wymagane jest posiadanie minimum wykształcenia...

Informacja dot. refundacji do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że został wyczerpany limit środków przeznaczonych na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Wypłaty zasiłku, stypendium dla bezrobotnych

Wypłaty świadczeń odbywają się w Punkcie Kasowym Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy BEŁSKA 22 w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć dowód osobisty.

Informacja dla Pracodawców dot. refundacji do 30 roku życia

Zgodnie z art. 150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia mogą być zawierane w...

Informacja dot. wyczerpania limitu środków na organizację stażu RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków na zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)" został wstrzymany I nabór wniosków. Informujemy jednocześnie, iż dostępne są środki z...

Informacja dot. wyczerpania limitu środków na dotacje RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)” został wstrzymany nabór wniosków. Informujemy...

Informacja dot. wyczerpania limitu środków na dotacje POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)” został wstrzymany nabór wniosków. Informujemy jednocześnie, iż...

UWAGA !!!

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która...

Kolejny nabór KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, o wydłużeniu terminu kolejnego naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy który będzie prowadzony. W terminie od 05.06.2017 r. do 19.06.2017 r. Wysokość pozostałych do wykorzystania środków z...

Zmiana adresu i siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

W imieniu Dyrekcji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuję, że z dniem 1 czerwca 2017 roku (czwartek), WUP Rzeszów zmienia swoją siedzibę.

Ważna informacja dla Pracodawców !!!

Informujemy, że Pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Ustrzykach Dolnych umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż) ma obowiązek utrzymania stanowiska pracy przez wskazany w umowie okres czasu i nie ma prawa dokonywać działań,...

Przedsiębiorcą być !

Bezpłatne szkolenie Przedsiębiorcą być! Na naszym szkoleniu dowiesz się jak zwiększyć zysk we własnej firmie, jak uniknąć najczęstszych błędów przedsiębiorcy, co decyduje o sukcesie firmy.

Dostępne środki na podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że nadal dostępne są wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

Środki na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż dysponuje środkami na prace interwencyjne. Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do składania wniosków.

Dostępne środki na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są środki w ramach projektu POWER dla osób do 30 roku życia oraz z Funduszu Pracy o zorganizowanie stażu. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Wyświetlanie 1 - 15 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę