Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Nagłówek

Aktualności

Krótkie kursy szkoleniowe z egzaminem w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie

Celem Projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim wśród osób w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

Nabór na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje że, dostępne są środki z rezerwy Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach programu regionalnego na prace interwencyjne.

Dostępne środki na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są środki przyznane z rezerwy w ramach programu regionalnego na zorganizowanie stażu. Ogółem w ramach naboru do rozdysponowania są 14 miejsc stażu. Dla osób długotrwale bezrobotnych w przedziale wiekowym 30-50 lat. Wnioski przyjmowane będą do czasu wyczerpania limitu środków...

Prace Interwencyjne - „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są środki na prace interwencyjne w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (IV)" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa...

Nabór wniosków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wnioski przyjmowane będą od dnia 23.04.2018 r. do czasu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Dotacje - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)”

Projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferty pracy

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych, dysponujemy następującymi ofertami pracy na dzień 09.04.2018r.

Wykaz form wsparcia

Wykaz pracodawców i osób z którymi zawarto umowy według form wsparcia w okresie: od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r.

Urząd Pracy na Bieszczadzkim Forum Zawodowców

W dniu 16 marca 2018 r. na zaproszenie Pana Dyrektora Pawła Germańskiego Powiatowy Urząd Pracy uczestniczył w „Bieszczadzkim Forum Zawodowców”, które odbyło się w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków z Programu Operacyjnego "POWER" na bon na zasiedlenie został wstrzymany nabór wniosków.

Wypłaty zasiłku, stypendium dla bezrobotnych

Wypłaty świadczeń odbywają się w Punkcie Kasowym Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy BEŁSKA 22 w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć dowód osobisty.

Kryteria przyjęte do realizacji zadań aktywizacji zawodowej

Kryteria przyjęte do realizacji zadań aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków Funduszu Pracy w roku 2018 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych.

Nabór na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy na roboty publiczne. Wnioski będą przyjmowane do czasu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Dostępne środki na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż dostępne są środki na sfinansowanie szkoleń indywidualnych. Wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

UWAGA - zmiana pokoi

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż od dnia 13.12.2017r. nastąpiła zmiana pokoi dot. obsługi pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zakresu aktywizacji zawodowej.

Wyświetlanie 1 - 15 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę