Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Nagłówek

Aktualności

Oferty pracy

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych, dysponujemy następującymi ofertami pracy na dzień 02.10.2018r.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 45 plus

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

Wykaz form wsparcia

Wykaz pracodawców i osób z którymi zawarto umowy według form wsparcia w okresie: od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy Państwu linki do tych materiałów.

Dostępne środki na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż dostępne są środki na sfinansowanie szkoleń indywidualnych. Wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje ...

Informacja CBOP

W związku z otrzymanym pismem w dniu 23.04.2018 r. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy informuje ...

Szkolenia indywidualne dla osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie szkoleń indywidualnych w ramach rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie szkoleń indywidualnych w ramach rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

Osoby bezrobotne ubezpieczone w KRUS

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż zgodnie z art.80 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U.z 2017 poz. 1065 z późn. zm./) bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zamkniętych ośrodkach odwykowych, są obowiązani do przedstawienia zaświadczeń o niezdolności...

Wypłaty zasiłku, stypendium dla bezrobotnych

Wypłaty świadczeń odbywają się w Punkcie Kasowym Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy BEŁSKA 22 w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć dowód osobisty.

Urząd Pracy na Bieszczadzkim Forum Zawodowców

W dniu 16 marca 2018 r. na zaproszenie Pana Dyrektora Pawła Germańskiego Powiatowy Urząd Pracy uczestniczył w „Bieszczadzkim Forum Zawodowców”, które odbyło się w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

Kryteria przyjęte do realizacji zadań aktywizacji zawodowej

Kryteria przyjęte do realizacji zadań aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków Funduszu Pracy w roku 2018 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych.

Nabór na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy na roboty publiczne. Wnioski będą przyjmowane do czasu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę