Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że w terminie od 22.06.2018 r. do 28.06.2018 r. będzie prowadził kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Waloryzacja kwot zasiłków dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 102,0 (wzrost o 2%), kwoty zasiłku dla bezrobotnych, które podlegają...

Związek pełnosprawny - aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Zespół Duża Rzecz zaprasza do udziału w innowacji społecznej pn: „Związek pełnosprawny” – aplikacja coachingowa wspierająca rodziców dzieci z niepełnosprawnością”, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferty pracy

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych, dysponujemy następującymi ofertami pracy na dzień 12.06.2018r.

UWAGA - zmiana Pracownika zajmującego się sprawami dot. bonu na zasiedlenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż od dnia 11.06.2018 r. nastąpiła zmiana Pracownika zajmującego się sprawami dot. bonu na zasiedlenie. Zadania z zakresu bonu na zasiedlenie prowadzi Pani Joanna Czerw – pok. nr 31 III piętro.

UWAGA - zmiana Doradcy Klienta

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż od dnia 11.06.2018 r. nastąpiła zmiana Doradcy Klienta osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, których nazwiska zaczynają się na literę Ż.

Nabór do zawodowej służby wojskowej

Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żaganiu ogłasza nabór do zawodowej służby wojskowej. Nabór trwa w każdy czwartek miesiąca od godziny 8:00 (czas stawiennictwa na godz. 07:45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa).

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż w związku ze zgłoszoną ofertą pracy na refundowane stanowisko pracy – agent ubezpieczeniowy, tut. Urząd poszukuje osoby bezrobotnej do 30 roku życia zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych posiadającej zdany egzamin 152 godzinny oraz uprawnienia niezbędne do...

Konstytucja Biznesu - nowe przepisy ułatwiające prowadzenie firmy

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Zmiany, które wprowadziła Konstytucja Biznesu dotyczą takich obszarów, jak ...

Wykaz form wsparcia

Wykaz pracodawców i osób z którymi zawarto umowy według form wsparcia w okresie: od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r.

Informacja o środkach

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że posiada środki na aktywizację osób bezrobotnych.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje ...

Nabór do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkałych teren województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych SOLIDWORKS oraz CNC.

Informacja CBOP

W związku z otrzymanym pismem w dniu 23.04.2018 r. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy informuje ...

Bon na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach POWER

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wyświetlanie 1 - 15 z 27 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę