Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Nagłówek

Aktualności

Kolejny nabór KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że w terminie od 08.05.2017 r. do 15.05.2017 r. będzie prowadził kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Informacja

Pracownicy Urzędu Pracy z pokojów w CAZ obsługujący osoby bezrobotne i poszukujące pracy na litery nazwiska zaczynające się od poniższych liter, przyjmują odpowiednio...

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

W związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonych na refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wstrzymuje się nabór w/w wniosków.

Dotacje - „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej powyżej 29 roku życia w ramach środków EFS - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Staż - „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w ramach środków EFS - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Bon na zasiedlenie - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)”

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POSIECIE BIESZCZADZKIM (III)” Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy...

Staż - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)"

Nabór wniosków o zorganizowanie staż w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE BIESZCZADZKIM (III)” Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza...

Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków z FP na bon na zasiedlenie został wstrzymany nabór wniosków. Informujemy jednocześnie, iż dostępne będą środki z Programu Operacyjnego "POWER". O ogłoszeniu naboru zostaną państwo poinformowani odrębną informacją.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja dotycząca wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja dotycząca wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja dotycząca wniosków o organizowanie robót publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski o organizowanie robót publicznych. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja dotycząca wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski na prace interwencyjne. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Kryteria przyjęte do realizacji zadań aktywizacji zawodowej

Kryteria przyjęte do realizacji zadań aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków Funduszu Pracy w roku 2017 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych

Informacja dot. wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Wyświetlanie 1 - 15 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę