Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Nagłówek

Aktualności

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z poźn. zm.)

Informacja dla pracodawców - jak zatrudnić cudzoziemca

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

UWAGA - zmiana pokoi

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż od dnia 13.12.2017r. nastąpiła zmiana pokoi dot. obsługi pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zakresu aktywizacji zawodowej.

UWAGA - zmiana Doradców Klienta

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że od dnia 13.12.2017 r. nastąpi zmiana Doradcy Klienta oraz numerów pokoi, w których odbywa się obsługa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

Wykaz form wsparcia

Wykaz pracodawców i osób z którymi zawarto umowy według form wsparcia w okresie: od 01.11.2017 r. do 30.11.2017 r. Załączniki Zbiorczy wykaz pracodawców i osób

Wypłaty zasiłku, stypendium dla bezrobotnych

Wypłaty świadczeń odbywają się w Punkcie Kasowym Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy BEŁSKA 22 w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć dowód osobisty.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę