Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Nagłówek

Aktualności

Wyniki konkursu "Kim będę w przyszłości"

Uroczyste rozdanie nagród dla zwycięzców i osób wyróżnionych oraz losowanie nagrody specjalnej (kulik ufundowany przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne) nastąpi w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego (ul. Bełska 22 Ustrzyki Dolne) w Ustrzykach Dolnych.

Oferty pracy

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych, dysponujemy następującymi ofertami pracy na dzień 03.12.2018r.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych Ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 45 plus

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

Nabór wniosków na staż w ramach projektu "Staż drogą do zatrudnienia" RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Staż drogą do zatrudnienia” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa...

UWAGA - zmiana Doradcy Klienta

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż od dnia 26.11.2018 r. nastąpi zmiana Doradcy Klienta osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

Bon na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu aktywizacji...

Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż w dniu 26.11.2018 r. o godzinie 12:00 odbędzie się giełda pracy, która ma na celu zrekrutowanie osoby na refundowane stanowisko pracy tj. agent ubezpieczeniowy.

Wypłaty zasiłku, stypendium dla bezrobotnych

Wypłaty świadczeń odbywają się w Punkcie Kasowym Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy BEŁSKA 22 w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć dowód osobisty.

Projekt konkursowy pt. „Staż drogą do zatrudnienia”

W dniu 31.10.2018 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych - Katarzyna Przybyła podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty...

Dostępne środki na szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż dostępne są środki na sfinansowanie szkoleń indywidualnych. Wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Wykaz form wsparcia

Wykaz pracodawców i osób z którymi zawarto umowy według form wsparcia w okresie: od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy Państwu linki do tych materiałów.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje ...

Informacja CBOP

W związku z otrzymanym pismem w dniu 23.04.2018 r. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy informuje ...

Wyświetlanie 1 - 15 z 20 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę