Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Nagłówek

Aktualności

Oferty pracy

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych, dysponujemy następującymi ofertami pracy na dzień 17.11.2017r.

Nabór wniosków Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że w terminie od 16.11.2017 r. do 21.11.2017 r. będzie prowadził kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Nabór do zawodowej służby wojskowej

Jednostka Wojskowa w Żaganiu ogłasza nabór do zawodowej służby wojskowej. Nabór trwa w każdy czwartek listopada 2017 r. (2,9,16,23,30 listopad 2017 r.).

Oferta pracy - Zakład Karny Uherce Mineralne

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych ogłasza nabór na wolne stanowisko młodszy pielęgniarz ambulatorium z izbą chorych. Nabór trwa do 24 listopada 2017 r.

Wypłaty zasiłku, stypendium dla bezrobotnych

Wypłaty świadczeń odbywają się w Punkcie Kasowym Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy BEŁSKA 22 w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoba uprawniona do świadczeń powinna przedłożyć dowód osobisty.

Wykaz form wsparcia

Wykaz pracodawców i osób z którymi zawarto umowy według form wsparcia w okresie: od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. Załączniki Zbiorczy wykaz pracodawców i osób

Staż RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż w związku z wyczerpaniem miejsc stażu przewidzianych w ramach III naboru wniosków na staż w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)”wstrzymuje nabór wniosków na staż w ramach ww. projektu.

Staż POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż w związku z wyczerpaniem miejsc stażu przewidzianych w ramach II naboru wniosków na staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)”wstrzymuje nabór wniosków na staż w ramach ww. projektu.

Komunikat dotyczący obniżenia wieku emerytalnego

Od 1 października 2017 r. weszły w życie zmiany do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z obniżeniem wieku emerytalnego, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od 01.10.2017 r. za osobę bezrobotną może zostać uznana osoba, która nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat -...

Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r. wstrzymuje się nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r. wstrzymuje się nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r. wstrzymuje się nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Staż

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r. wstrzymuje się nabór wniosków w ramach stażu.

Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r. wstrzymuje się nabór wniosków na prace interwencyjne.

Bon na zasiedlenie

W związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonych na bon na zasiedlenie wstrzymuje się nabór wniosków z Funduszu Pracy.

Wyświetlanie 1 - 15 z 19 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę