Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Nagłówek

Aktualności

Dotacje - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)”

Nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POSIECIE BIESZCZADZKIM (III)” Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach...

Bon na zasiedlenie - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)”

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POSIECIE BIESZCZADZKIM (III)” Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy...

Staż - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)"

Nabór wniosków o zorganizowanie staż w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE BIESZCZADZKIM (III)” Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza...

Nabór wniosków Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy urząd pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że w terminie od 06.03.2017 r. Do 13.03.2017 r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków z FP na bon na zasiedlenie został wstrzymany nabór wniosków. Informujemy jednocześnie, iż dostępne będą środki z Programu Operacyjnego "POWER". O ogłoszeniu naboru zostaną państwo poinformowani odrębną informacją.

Informacja dotycząca wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu ze środków Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja dotycząca wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja dotycząca wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja dotycząca wniosków o organizowanie robót publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski o organizowanie robót publicznych. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja dotycząca wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski na prace interwencyjne. Wnioski przyjmowane będą do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Pit-11

Osoby bezrobotne pobierające w 2016 roku świadczenia: zasiłek, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe z Funduszu Pracy - proszone są o odbieranie informacji o dochodach tj. PIT-11 za 2016 rok w pokoju nr 37 III piętro.

Kryteria przyjęte do realizacji zadań aktywizacji zawodowej

Kryteria przyjęte do realizacji zadań aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków Funduszu Pracy w roku 2017 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych

Informacja dot. wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że dostępne są wnioski o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjął następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Wyświetlanie 1 - 15 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę