Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

WAŻNY KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE

Wszelkie sprawy urzędowe załatwiać można poprzez:
 • kontakt telefoniczny: 13 460 89 00 - sekretariat,
 • e-mail: rzus@praca.gov.pl, pupustrzyki@ustrzykidolne.praca.gov.pl,
 • ePUAP (adres skrytki: /PUP_Ustrzyki_Dolne/SkrytkaESP),
 • portal: www.praca.gov.pl ,
 • korespondecję w formie papierowej poprzez pocztę tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,
UWAGA! Aby dokonać pełnej rejestracji elektronicznej (bez konieczności wizyty w urzędzie) należy posiadać uwierzytelniony profil zaufany.
Profil potwierdzić można poprzez bankowość elektroniczną, w placówce Urzędu Skarbowego oraz w placówce Poczty Polskiej.

Instrukcja elektronicznej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy -
instrukcja
Instrukcja jak założyć Profil Zaufany - instrukcja
Instrukcja jak założyć konto użytkownika w Praca.gov.pl - instrukcja

Książka teleadresowa z numerami do poszczególnych działów.

Nagłówek

W jakich szkoleniach chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć?
% Głosy
0 0
a. Rachunkowość, księgowość, bankowość
0 0
b. Sprzedaż, marketing
0 0
c. Budownictwo i architektura
0 0
d. Usługi fryzjerskie, kosmetyczne
0 0
e. Usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy
0 0
f. Usługi gastronomiczne

Razem głosów: 0

Aplikacja mobilna ePraca

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu bieszczadzkiego (II)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.07 „Kapitał Ludzki gotowy do zmian" Działanie FEPK.07.01...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych
ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
woj. podkarpackie

NIP: 689-10-03-290
REGON: 370489388

Tel: (+48) 13-460-8900, 13-461-2368, 13-461-4157
   
Fax: (+48) 13-461-1457

Adres strony www: www.ustrzykidolne.praca.gov.pl

Adres strony BIP: http://pup_ustrzyki_dolne.ssdip.bip.gov.pl

Adres ESP: www.praca.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Adresy poczty e-mail: pupustrzyki@ustrzykidolne.praca.gov.pl rzus@praca.gov.pl

Dyrektor PUP - mgr Katarzyna Przybyła

Godziny pracy Urzędu:

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Godziny obsługi interesantów
poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP w Ustrzykach Dolnych udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę