Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


WAŻNY KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE
W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania nie będzie świadczona fizyczna obsługa klientów.

Wszelkie sprawy urzędowe załatwiać będzie można poprzez:
 • kontakt telefoniczny: 13 4608900 - sekretariat,
 • e-mail: rzus@praca.gov.pl, pupustrzyki@ustrzykidolne.praca.gov.pl,
 • ePUAP (adres skrytki: /PUP_Ustrzyki_Dolne/SkrytkaESP),
 • portal: www.praca.gov.pl ,
 • korespondecję w formie papierowej poprzez pocztę tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,
 • korespondencję w formie papierowej można również umieszczać w urnie która znajduje się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne.
UWAGA! Aby dokonać pełnej rejestracji elektronicznej (bez konieczności wizyty w urzędzie) należy posiadać uwierzytelniony profil zaufany.
Profil potwierdzić można poprzez bankowość elektroniczną, w placówce Urzędu Skarbowego oraz w placówce Poczty Polskiej.

Instrukcja elektronicznej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy -
instrukcja
Instrukcja jak założyć Profil Zaufany - instrukcja
Instrukcja jak założyć konto użytkownika w Praca.gov.pl - instrukcja

Instrukcja rejestracji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP - instrukcja

Książka teleadresowa z numerami do poszczególnych działów.

Nagłówek

Aktualnie trwające nabory

W jakich szkoleniach chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć?

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (IV)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby...

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (IV)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych
ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
woj. podkarpackie

NIP: 689-10-03-290
REGON: 370489388

Tel: (+48) 13-460-8900, 13-461-2368, 13-461-4157
   
Fax: (+48) 13-461-1457

Adres strony www: www.ustrzykidolne.praca.gov.pl

Adres strony BIP: http://pup_ustrzyki_dolne.ssdip.bip.gov.pl

Adres ESP: www.praca.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Adresy poczty e-mail: pupustrzyki@ustrzykidolne.praca.gov.pl rzus@praca.gov.pl

Dyrektor PUP - mgr Katarzyna Przybyła

Godziny pracy Urzędu:

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Godziny obsługi interesantów
poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP w Ustrzykach Dolnych udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę