Zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Zakończone

Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)" RPO

  W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020...

Programy Zakończone - "Więcej szans w powiecie bieszczadzkim"

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt "Więcej szans w powiecie bieszczadzkim" Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Umowa...

Programy Zakończone - "Profesjonalna aktywizacja zawodowa w powieci bieszczadzkim"

"Profesjonalna aktywizacja zawodowa w powieci bieszczadzkim" 01.01.2010 - 31.12.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013   Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt...

Programy Zakończone - "Aktywność szansą na zatrudnienie"

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych od 1 sierpnia 2012 roku rozpoczyna realizację projektu pt.: "Aktywność szansą na zatrudnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania...

Programy Zakończone - Projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (I)

PROJEKT: AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE BIESZCZADZKIM (I) Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych w 2015r. realizował projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Programy Zakończone - Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (I)

  PROJEKT: „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE BIESZCZADZKIM (I)"   Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych w roku 2015 realizował projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę