Trwające - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Trwające

Projekt pt. "Staż drogą do zatrudnienia" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt pt. „Staż drogą do zatrudnienia" współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,...

Projekt "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (IV)" RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (IV)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę