Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Ochrona danych osobowych

 
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ul. Bełskiej 22, 38-700 Ustrzyki Dolne informuje, że jest administratorem danych osobowych i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).
Informujemy jednocześnie, że osobom bezrobotnym i poszukującym pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a także wynika z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 
Informacja o rejestrze zbiorów danych
 
Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie Urzędu, tj. przy ul. Bełska 22 w Ustrzykach Dolnych. W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści ww. rejestru, należy kontaktować się pod nr tel. 134608919.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę