Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Książka teleadresowa

Nr pokoju   Nr telefonu
29 Dyrektor PUP 134608900
28 Obsługa sekretariatu 134608900
38 Kierownik Działu i Instrumentów Rynku Pracy 134608909
33 Pośrednictwo pracy dla pracodawców, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na: Z 134608901
33 Pośrednictwo pracy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na: S,Ś,T,U,W,Y 134608902
35 Pośrednictwo pracy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na: M,N,O,P,R

134608903
 

35 Pośrednictwo pracy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na: I,J,K,L,Ł 134608904
30 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie środowiska pracy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na: A 134608905
30 Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne 134608906
31 Staże 134608907
30 Koordynacja zadań w ramach środków EFS, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na: Ż 134608908
43 Doradca zawodowy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na: G 134608910
42 Lider Klubu Pracy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na: B,C,Ć,D,E,F 134608911
41 Szkolenia, przekwalifikowania, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, studia podyplomowe, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na: H 134608912
32 Kierownik Działu, Główny Księgowy 134608913
32 Obsługa Funduszu Pracy 134608914
134608916
32 Ubezpieczenia społeczne, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na: Ź 134608915
40 Kierownik Referatu Kadr i Administracji 134608919
18 Sprawy administracyjno - gospodarcze 134608920
34 Samodzielne stanowisko ds. rejestracji 134608917
37 Samodzielne stanowisko ds. ewidencji i świadczeń 134608918
39 Samodzielne stanowisko
ds. informatyczno - statystycznych
134608921
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę