Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Książka teleadresowa

Nr pokoju   Nr telefonu
32 Dyrektor PUP 134608900
32 Obsługa sekretariatu 134608900
38 Kierownik Działu i Instrumentów Rynku Pracy, roboty publiczne 134608909
33 Współpraca z pracodawcami, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: N,R 134608901
33 Współpraca z pracodawcami, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: F,S,Ś,T,U,W,Y 134608902
35 Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: B,C,D,E,M

134608903

35 Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: G,I,J,K,L 134608904
19 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie środowiska pracy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: A 134608905
19 Prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne 134608906
31 Staże 134608907
31 Koordynacja zadań w ramach środków EFS, refundacja części kosztów wynagrodzenia oraz składki ZUS dla osób do 30 roku życia, Bon na zasiedlenie 134608908
27 Doradca zawodowy, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: O,P,Ż 134608911
26 Szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dodatek aktywizacyjny, Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: H,Z,Ź 134608912
19 Doradca klienta dla osób o nazwiskach zaczynających się na literę: Ł,Ć 134608925
29 Kierownik Działu, Główny Księgowy 134608913
28 Obsługa Funduszu Pracy 134608914
30 Obsługa Funduszu Pracy 134608916
35 Ubezpieczenia społeczne 134608915
40 Kierownik Referatu Kadr i Administracji 134608919
34 Samodzielne stanowisko ds. rejestracji 134608917
37 Samodzielne stanowisko ds. ewidencji i świadczeń 134608920
39 Samodzielne stanowisko ds. informatyczno - statystycznych 134608921

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę