Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych


Zagłosuj na szkolenie

W jakich szkoleniach chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć ?

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych przystępuje do realizacji projektu : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia...

  W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020...

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych przystępuje do realizacji projektu: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (II)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII...

  W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (II)"   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych
ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
woj. podkarpackie

NIP: 689-10-03-290
REGON: 370489388

Tel: (+48) 13-460-8900, 13-461-2368, 13-461-4157
   
Fax: (+48) 13-461-1457

Adres strony www: www.ustrzykidolne.praca.gov.pl

Adres strony BIP: www.bip.pup-ustrzyki.pl

Adres ESP: www.praca.gov.pl

Adresy poczty e-mail: pupustrzyki@pup-ustrzyki.pl rzus@praca.gov.pl

Godziny funkcjonowania Urzędu: (pn - pt) 7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania klientów: (pn - pt) 8:00 - 14:00

Dyrektor PUP - mgr Katarzyna Przybyła

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę